Klub Wsparcia „Sieć”

Klub Wsparcia „SIEĆ”

Projekt Klub Wsparcia „Sieć” skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt współfinansowany jest z Urzędu Miasta Jaworzna, a realizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Klub Wsparcia „Sieć” jest miejscem, gdzie spotykają się ludzie, których wspólnym doświadczeniem jest choroba. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą spędzić w Klubie Sieć wspólnie czas przy kawie, korzystając z oferty Klubu.

Klub „Sieć” oferuje bezpłatnie:

  • trening umiejętności społecznych
  • psychoedukację i profilaktykę zdrowia
  • trening relaksacyjny, muzykoterapię
  • terapię zajęciową
  • poradnictwo socjalne

Uczestnikiem Klubu może zostać każdy, kto:

  • ukończył 18 lat
  • ma diagnozę choroby psychicznej
  • leczy się psychiatrycznie
  • jest gotowy uczestniczyć w oferowanych zajęciach
  • jest mieszkańcem Jaworzna

Projekt Klub Wsparcia „Sieć” będzie realizowany od 01 marca do 30 listopada 2017 r. Wszelkie informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem telefonu 32 616 25 57, lub w Klubie Sieć ul. Koszarowa 1, Jaworzno (Szczakowa)

jaworzno-logochsd-logo-mini