Nie jesteś sam – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Nie jesteś sam – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzno realizuje projekt: Nie jesteś sam – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta Jaworzna poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Termin realizacji zadania: 01.01.2019 – 31.12.2019

Zadanie realizowane jest w budynkach schroniska w Jaworznie przy ul. Koszarowej 1 i
ul. Solskiego 3a.

Działania podjęte w ramach realizowanego zadania:

  • profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i innymi uzależnieniami poprzez realizację programu reintegracji społeczno-zawodowej.

Stowarzyszenie w ramach realizowanego programu świadczyć będzie usługi obejmujące działania:

  • prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, poradnictwo indywidualne
  • udzielanie pomocy socjalnej
  • organizowanie zajęć i warsztatów z autoprezentacji, przygotowanie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy, poradnictwo doradcy zawodowego, pracownika socjalnego,
  • organizowanie warsztatów budowlanych

Program skierowany jest do:

  • mieszkańców schronisk, którzy utrzymują trzeźwy styl życia
  • bezrobotnych

Telefon: 32 615 19 30, 32 616 25 57

chsd-logo-mini

jaworzno-logo