Klub Wsparcia „Sieć”

Klub Wsparcia „SIEĆ”

Projekt Klub Wsparcia „Sieć” skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt współfinansowany jest z Urzędu Miasta Jaworzna, a realizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Klub Wsparcia „Sieć” jest miejscem, gdzie spotykają się ludzie, których wspólnym doświadczeniem jest choroba. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą spędzić w Klubie Sieć wspólnie czas przy kawie, korzystając z oferty Klubu.

Klub „Sieć” oferuje bezpłatnie:

  • trening umiejętności poznawczych
  • terapię zajęciową oraz zajęcia rozwijające ekspresję twórczą (biblioterapia, artterapia, ceramika, haftowanie, szycie, malowanie, wyroby z gliny)
  • konsultacje z lekarzem psychiatrą
  • psychoedukację i profilaktykę zdrowia oraz trening lekowy, higieny

Uczestnikiem Klubu może zostać każdy, kto:

  • ukończył 18 lat
  • ma diagnozę choroby psychicznej
  • leczy się psychiatrycznie
  • jest gotowy uczestniczyć w oferowanych zajęciach
  • jest mieszkańcem Jaworzna

Projekt Klub Wsparcia „Sieć” będzie realizowany od 01 lutego do 15 grudnia 2014 r.
Wszelkie informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem telefonu 32 616 25 57, lub w Klubie Sieć ul. Koszarowa 1, Jaworzno (Szczakowa)

chsd-logo-mini jaworzno-logo