1%

Przekaż 1% na rzecz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego

Jak przekazać 1% podatku?

Należy uzupełnić odpowiednią rubrykę w formularzu deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-37 lub
PIT-28, podając nazwę organizacji:

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE Oddział w JAWORZNIE
oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:

0000299353

Deklarowaną kwotę (1% podatku) należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Pieniądze (1% podatku) zostaną przekazane przez urząd skarbowy do 3 miesięcy po terminie
złożenia deklaracji podatkowej.

Dziękujemy!