Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób w wieku senioralnym

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Jaworznie wraz z Urzędem Marszałkowskim
z siedzibą w Katowicach realizuje projekt „Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób
w wieku senioralnych”.

Termin realizacji projektu: 15.07.2017- 30.11.2017.
Miejsce realizacji projektu: Jaworzno ul. Koszarowa 1

Głównym celem projektu jest organizowanie konferencji i warsztatów ukierunkowanych na
tematykę zdrowia psychicznego.

Działania podjęte w związku z prowadzanym projektem:

 1. konferencja na temat :”O Starości… z perspektywy zdrowia psychicznego”
 2. Warsztaty dla seniorów dotyczące:
  • wzmacniania zdrowia psychicznego,
  • profilaktyki prozdrowotnej, poprawę w relacjach z rodziną i otoczeniem,
  • utrwalenie zdrowych nawyków oraz zdrowego stylu życia zapobiegającemu stanom
  • lękowych i depresyjnym,
  • Pomoc w wyjściu z izolacji społecznej dla osób cierpiących na depresje związaną z wiekiem

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • zamieszkujące województwo śląskie w szczególności teren miasta Jaworzno
 • pracownicy socjalni, opiekunowie, asystenci osób niepełnosprawnych, rodziny seniorów,
 • członkowie stowarzyszeń, władze miasta

chsd-logo-mini logo-slaskie-kolorowe-rgb