Klub Wsparcia LEPSZE JUTRO

Klub Wsparcia LEPSZE JUTRO

Termin trwania projektu: 17.09.2016 – 15.12.2016

Klub Lepsze Jutro jest miejscem spotkań dla osób które chcą w takim Klubie przebywać i zaangażować się w jego działalność. Klub prowadzi różnorodną działalność – interwencyjną/doraźną/dla osób bezdomnych, ubogich w potrzebie/kulturalną, pro zdrowotną oraz integracyjną.

W trakcie trwania projektu wydawana jest bezpłatna odzież oraz żywność.

Beneficjenci mogą skorzystać z punktu interwencji kryzysowo/doraźnej, a także ze spotkań z kulturą (wyjścia do teatru i kina, biblioteki). W trakcie trwania projektu beneficjenci spotkają się z ciekawymi ludźmi i porozmawiają na tematy : łagodzenia stresu, napięć, zdrowego stylu życia, co robić aby nie być osobą bezrobotną, role pełnione w życiu, formy pomocowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto prowadzone będą zajęcia sportowe – nordic walking , które mają na celu integrację osób bezdomnych ze społecznością lokalną, a także spotkanie integracyjne – pieczone kiełbaski.

Miejsce realizacji zadania: ul.Ks.Mroczka 49 , Jaworzno – noclegownia dla bezdomnych mężczyzn i kobiet w Jaworznie.

Projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Jaworzna.

chsd-logo-minijaworzno-logo