Pomoc Doraźna

Pomoc Doraźna

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Jaworzno otrzymało wsparcie ze
środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 przeznaczone na remont łazienek w budynku Stowarzyszenia przy ul. Solskiego 3a w Jaworznie, w którym znajduje się schronisko dla osób bezdomnych.

Dzięki otrzymanemu wsparciu wyremontowane zostaną łazienki, które zostały zamknięte z powodu awarii wodno – kanalizacyjnej.

Projekt realizowany w terminie: 14.06.2021 – 30.11.2021

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

proo-logo niw-logo chsd-logo-mini