Klub Wsparcia „Sieć” (2020)

Klub Wsparcia „SIEĆ”

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno w terminie: 01.04.2020-30.09.2020 prowadzi zadanie pt. Klub Wsparcia Sieć.

Celem projektu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobycia
kompetencji potrzebnych do samodzielnego życia poprzez uczestnictwo w różnych
formach pomocowych.

Miejsce: Jaworzno, ul. Koszarowa 1
Odbiorcy: Osoby powyżej 18 roku życia, ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną
Działania: trening umiejętności społecznych, trening lekowy, higieniczny, muzykoterapia,
terapia zajęciowa, poradnictwo socjalne

chsd-logo-mini