System pomocy i wsparcia dla osób zaburzonych oraz ich rodzin

System pomocy i wsparcia dla osób zaburzonych oraz ich rodzin

Termin realizacji projektu: 01.03.2015 – 30.11.2015

Projekt System pomocy i wsparcia dla osób zaburzonych oraz ich rodzin skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt współfinansowany jest z Urzędu Miasta Jaworzna, a realizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

W ramach projektu realizowane są zajęcia terapeutyczne oraz konsultacje psychiatryczne.

Zajęcia terapeutyczne:
- zajęcia twórczości własnej
- wypełnianie i wzmacnianie ról rodzinnych
- profilaktyka uzależnień
- trening relaksacyjny
- trening umiejętności społecznych
- profilaktyka agresji
- edukacja pro zdrowotna
- poradnictwo socjalne

Z zajęć może skorzystać każdy kto:

  • ukończył 18 lat
  • ma diagnozę choroby psychicznej
  • leczy się psychiatrycznie
  • jest gotowy uczestniczyć w oferowanych zajęciach
  • jest mieszkańcem Jaworzna

Wszelkie informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem telefonu 32 616 25 57, lub w Klubie Sieć ul. Koszarowa 1, Jaworzno (Szczakowa)

chsd-logo-mini jaworzno-logo