Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie

Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta
Jaworzno realizuje projekt: Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie

Termin realizacji projektu: 01.01.2024-31.12.2024
Miejsce realizacji: Jaworzno , ul. Solskiego 3a i ul. Koszarowa 1

Prowadzenie Schronisk dla Osób Bezdomnych w Jaworznie – Celem realizowanego
zadania jest udzielenie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie zapewnić sobie
innego lokalu mieszkalnego oraz doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia i
integracji społecznej tych osób.

Odbiorcami zadania są osoby bezdomne, których miejscem pobytu jest gmina
Jaworzno. Realizacja powyższego celu będzie poprzez skierowanie w formie
administracyjnej osób bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Jaworznie.

jaworzno-logochsd-logo-mini

 

 

 

Projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Jaworzna