Kadra

Kadra

Schronisko Jaworzno ul.Solskiego:
Jan Barniak – kierownik schroniska
Jerzy Żmuda – opiekun
Wiesław Kulpa - opiekun

Schronisko Jaworzno ul. Koszarowa:
Adrian Pater – opiekun

Anna Pederska – kierownik Usług Opiekuńczych; Terapeuta w Klubie Wsparcia „Sieć”
Elżbieta Gąszowska – pracownik kadrowo – administracyjno-księgowy; pracownik socjalny
Sara Kozioł – pracownik kadrowo – administracyjno-księgowy; Opiekun Klubu Wsparcia „Sieć”