Klub Wsparcia „Sieć” (2019)

Klub Wsparcia „SIEĆ”

Projekt Klub Wsparcia „Sieć” skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt współfinansowany jest z Urzędu Miasta Jaworzna, a realizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Klub Wsparcia „Sieć” jest miejscem, gdzie spotykają się ludzie, których wspólnym doświadczeniem jest choroba. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą spędzić w Klubie Sieć wspólnie czas przy kawie, korzystając z oferty Klubu.

Klub „Sieć” oferuje bezpłatnie:

 • trening umiejętności społecznych
 • psychoedukację i profilaktykę zdrowia
 • trening relaksacyjny, muzykoterapię
 • terapię zajęciową
 • poradnictwo socjalne

Uczestnikiem Klubu może zostać każdy, kto:

 • ukończył 18 lat
 • ma diagnozę choroby psychicznej
 • leczy się psychiatrycznie
 • jest gotowy uczestniczyć w oferowanych zajęciach
 • jest mieszkańcem Jaworzna

Projekt Klub Wsparcia „Sieć” będzie realizowany od 01 stycznia do 30 grudnia 2019 r. Wszelkie informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem telefonu 32 616 25 57, lub w Klubie Sieć ul. Koszarowa 1, Jaworzno (Szczakowa)

Uczestnikiem Klubu może zostać każdy, kto:

 • ukończył 18 lat
 • ma diagnozę choroby psychicznej
 • leczy się psychiatrycznie
 • jest gotowy uczestniczyć w oferowanych zajęciach
 • jest mieszkańcem Jaworzna

jaworzno-logochsd-logo-mini