Prowadzenie Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Jaworznie

Prowadzenie Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Jaworznie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzno realizuje projekt: Prowadzenie Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Jaworznie

Termin realizacji zadania publicznego: 01.01.2016 – 31.12.2017

Miejsce realizacji: Ul. Ks.Mroczka 49 Jaworzno

Prowadzenie Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Jaworznie – Celem realizowanego zadania jest udzielenie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie zapewnić sobie innego lokalu mieszkalnego oraz doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia i integracji społecznej tych osób.

Odbiorcami zadania są osoby bezdomne, których miejscem pobytu jest gmina Jaworzno.

Realizacja powyższego celu będzie poprzez skierowanie w formie administracyjnej osób bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie do noclegowni przy ul. Ks.Mroczka 49.

jaworzno-logochsd-logo-mini