Nie jesteś sam

Nie jesteś sam – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzno realizuje projekt: Nie jesteś sam – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta Jaworzna poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Termin realizacji zadania: 01.01.2017 – 31.12.2017

Działania podjęte w ramach realizowanego zadania:

  • profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i innymi uzależnieniami poprzez realizację programu reintegracji społeczno-zawodowej.

Stowarzyszenie w ramach realizowanego programu świadczyć będzie usługi obejmujące działania:

  • prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, poradnictwo indywidualne
  • udzielanie pomocy socjalnej
  • organizowanie zajęć i warsztatów z autoprezentacji, przygotowanie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy, poradnictwo doradcy zawodowego, pracownika socjalnego,
  • organizowanie warsztatów budowlanych

Program skierowany jest do osób:

  • bezdomnych, zagrożonych bezdomnością;
  • uzależnionych od alkoholu, narkotyków po leczeniu odwykowym
  • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • osoby będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejsce realizacji: ul.Solskiego 3a oraz ul. Koszarowa 1 Jaworzno

Telefon: 32 615 19 30, 32 616 25 57

jaworzno-logochsd-logo-mini