Krok ku zdrowiu

chsd-logo-mini

 

KROK KU ZDROWIU

PROJEKT REALIZOWANY OD 04.04.2016 DO 02.07.2016

Projekt Krok ku zdrowiu realizowany jest w Klubie wsparcia Sieć i skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt współfinansowany z Województwa Śląskiego, a realizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Zadanie Krok ku zdrowiu obejmuje:

  • indywidualne konsultacje psychiatryczne
  • indywidualne poradnictwo socjalne
  • trening relaksacyjny, umiejętności społecznych i interpersonalnych
  • zajęcia z wypełniania i wzmacniania ról rodzicielskich
  • zajęcia z zakresu profilaktyki agresji
  • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień
  • zajęcia z profilaktyki i edukacji pro zdrowotnej
  • rozwijanie twórczości własnej z elementami arteterapii

Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem telefonu 32 616 25 57, lub w Klubie Sieć ul. Koszarowa 1, Jaworzno (Szczakowa)