Zarząd

Zarząd

Halina Kania – Prezes Zarządu
Henryk Wiecheć – Zastępca Prezesa Zarządu
Maria Sikora – Skarbnik
Jan Barniak – Członek Zarządu
Anna Pederska – Członek Zarządu