Zarząd

Zarząd

Halina Kania – Prezes Zarządu
Henryk Wiecheć – Zastępca Prezesa Zarządu
Sara Kozioł – Skarbnik
Jan Barniak – Członek Zarządu
Anna Pederska – Członek Zarządu