Historia

Historia

Ośrodek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Dom Nadziei” powstał jako oddział Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach w 2002 roku.

W tym samym roku udało się pozyskać budynek po byłej przychodni zdrowia Zakładów Dolomitowych „Szczakowa” mieszczący się przy ul. Solskiego 3a w Jaworznie.

Budynek ten był niemal doszczętnie zdewastowany, gdyż przez 9 lat nie miał gospodarza. Przeprowadzony został generalny remont ( wymiana okien, drzwi, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej). Budynek został wyremontowany siłami kadry oraz pensjonariuszy.

W 2007 roku Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Jaworznie odłączyło się od ChSD Klucze i działa jako samodzielna jednostka wśród organizacji pozarządowych województwa śląskiego. Organizacja posiada status prawny i działa jako organizacja pożytku publicznego.

Od początku istnienia ośrodka przebywają w nim osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu, długotrwale bezrobotne, potrzebujące pomocy w powrocie do normalnego życia.

Obecnie ośrodek posiada 40 miejsc noclegowych z pomieszczeniami kuchni, łazienek i sanitariatów.

15 czerwca 2011 roku budynek przy ul. Solskiego 3a został przekazany na własność Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu.

Od 2011 roku ChSD prowadzi Klub Wsparcia „Sieć” dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin. Od 2012 roku Klub mieści się w budynku przy ul. Koszarowej 1 w Jaworznie.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne współpracuje z Urzędem Miasta Jaworzno, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.