Pokonać Bezdomność

Pokonać Bezdomność

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno od 17.10.2022 do 31.12.2022 realizuje zadanie publiczne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej , pt. Pokonać Bezdomność. Program Pomocy Osobom Bezdomnym, Edycja 2022. Moduł II: Wsparcie Osób Bezdomnych.

Cel:
prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. W ramach tego zadania zapewnione jest bieżące działanie schronisk przy ul. Koszarowej 1 oraz ul. Solskiego 3a w Jaworznie, zapewnienie osobom bezdomnym możliwości schronienia, wyżywienia, odzieży itp. Prowadzone są również działania z zakresu aktywizacji społecznej dostosowanej do osób bezdomnych (m.in. treningi umiejętności społecznych, spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem) oraz organizowanie zajęć integracyjnych.

plakat