Krok Ku Zdrowiu

KROK KU ZDROWIU

Śląski Urząd Wojewódzki wraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym realizuje projekt pt. „Krok ku zdrowiu”.

Projekt realizowany jest od 27.05.2014 do 15.11.2014

Celem realizowanego zadania jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez:

  1. Prowadzenie działań w dziennym klubie wsparcia „Sieć”
  2. Zorganizowanie spotkań promujących profilaktykę zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców miasta Jaworzna
  3. Zorganizowanie szkolenia podnoszącego kompetencje zawodowe osób pracujących z osobami zaburzonymi psychiczne.

W ramach działań w klubie w trakcie realizacji zadania odbywają się:

  • trening umiejętności społecznych
  • psychoedukacja i profilaktyka zdrowia oraz trening lekowy, higieny
  • rozwijanie twórczości własnej
  • zajęcia z wypełnienia i wzmacniania ról rodzinnych (rodzicielskich)
  • zajęcia z edukacji kulturalno-oświatowej
  • terapia środowiskowa

chsd-logo-mini