Świadczenie usług opiekuńczych

Świadczenie usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym.

Celem programu jest zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Jaworzna.

Zadanie obejmuje:

 • dostarczenie profesjonalnej opieki, wsparcie, pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych w postaci usług opiekuńczych osobom starszym i chorym ( opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgniarkę oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem)
 • zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osobom starszym, niepełnosprawnym oraz chorym
 • zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dzięki usługom opiekuńczym można dodatkowo zapewnić osobom wymagającym wsparcia:

 • utrzymania stabilnego stanu zdrowia
 • poprawy samopoczucia
 • zwiększenia samodzielności
 • mobilizowania do własnej aktywności
 • zapobiegania izolacji społecznej
 • Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w domu beneficjenta
 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

W celu skorzystania z usług opiekuńczych należy:

 • skontaktować się z działem usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie ( numer telefonu: 32 618 18 67)
 • po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym z podopiecznym, zostaje zlecone wykonanie usług w domu beneficjenta

Zadanie realizowane jest w terminie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. przez wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 616 25 57 w godzinach od 8:00 – 14:00 oraz u kierownika usług opiekuńczych Tel. 508 588 013 ( w godzinach od 8:00 – 14:00)

Projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Jaworzna.

jaworzno-logochsd-logo-mini