ChSD oddział Jaworzno od 1 stycznia 2016 prowadzi

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział Jaworzno od 01 stycznia 2016 prowadzi

 1. Schronisko przy ul. Solskiego 3a, z którego mogą skorzystać osoby potrzebujące schronienia.
  • Schronisko zapewnia miejsce noclegowe, wyżywienie, dostęp do łazienki i pralni z ciepłą wodą.

  Więcej informacji o opłacie za pobyt oraz wolnych miejscach: 32 615 19 30

 2. Noclegownię dla osób bezdomnych z terenu miasta Jaworzna przy ul. Mroczka 49, celem zadania jest udzielenie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym.
  • Osoby bezdomne chcące uzyskać schronienie, będą kierowane do noclegowni poprzez skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

  Telefon: 531 412 901

 3. Usługi Opiekuńcze , których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta Jaworzna. Usługi opiekuńcze obejmują profesjonalną opiekę, pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych w postaci usług opiekuńczych osobom starszym i chorym w miejscu ich zamieszkania. W celu skorzystania z usług należy:
  • skontaktować się z działem usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie ( numer telefonu: 32 618 18 67)
  • po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym z podopiecznym, zostaje zlecone wykonanie usług w domu beneficjenta

  Więcej informacji tel: 32 615 19 30, 508 588 013

 4. Klub Wsparcia Sieć przy ul. Koszarowej 1 , jest to miejsce do którego zapraszamy osoby z zaburzeniami psychicznymi, które chcą skorzystać z zajęć terapeutycznych, m.in. arteterapii, treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych, poradnictwa socjalnego. Więcej informacji pod numerem tel: 32 616 25 57